Exkurze do dopravních sálů

Exkurze do dopravních sálů mají dlouhou tradici, která byla započata na SPŠ Dopravní v Plzni. Nejprve jsme se účastnili jako studenti, později jako hosté a pak už trochu jako odborní asistenti, to když jsme nasbírali první zkušenosti s řízením skutečného provozu.

Tuto každoroční tradici bychom rádi udrželi i do budoucna, i když naše alma mater s organizováním exkurzí skončila. Každý rok čítala skupina exkurzionistů nové studenty a jak někteří z nich zůstavali železnici věrni i po studiích, postupně se rozrůstala. V roce 2016, tedy v posledním ročníku uskutečněném pod patronací SPŠ Dopravní, se nás včetně pedagogického doprovodu sešlo 16.

V roce 2017 jsme se rozhodli uspořádat exkurzi znovu a zároveň poprvé jako organizátoři. Kromě studentů a odborných lektorů (kdysi také studentů) se jí zúčastnili i někteří hosté z praxe a též z dopravní fakulty ČVUT, kteří se s námi podělili o své zkušenosti s železničním provozem, zázemím i teorií.